Máy phân tích quang phổ sợi quang

Hiện có 4 sản phẩm

Thiết bị phân tích quang phổ sợi quang của hãng EXFO - Canada kết hợp hiệu suất hiện đại, dễ sử dụng, các công cụ phân tích hàng đầu. Các phép đo nhanh chóng, cung cấp nhiều chế độ đo phù hợp với nhu cầu của người dùng làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất.

Các dòng sản phẩm