Máy phân tích tán sắc quang

Hiện có 4 sản phẩm

Bên cạnh suy hao thì tán sắc là một hiện tượng quan trọng đối với việc truyền dẫn trên sợi quang, đặc biệt là truyền dẫn tốc độ cao. Tán sắc lớn có thể làm tăng tỷ lệ lỗi bit (BER), từ đó ảnh hưởng đến hiệu suất truyền dẫn. Hãng EXFO - Canada đã giới thiệu dòng sản phẩm phân tích tán sắc quang giúp các kỹ thuật viên hiện trường nhanh chóng thực hiện việc đo kiểm tán sắc.

Các dòng sản phẩm