Máy đo truyền dẫn Ethernet / IP

Hiện có 5 sản phẩm

Ethernet từ khi ra đời đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải dữ liệu. Sở hữu tốc độ lớn, bảo mật tốt, hiệu quả sử dụng cao là những ưu điểm của Ethernet. Vì vậy cần có các thiết bị đo kiểm truyền dẫn Ethernet để phục vụ cho quá trình triển khai và sử dụng. TMTECH hiện đang là nhà phân phối các máy đo truyền dẫn Ethernet/IP chính hãng của EXFO - Canada, Deviser - Mỹ

Các dòng sản phẩm