Máy phát công suất quang

Hiện có 4 sản phẩm

MÁY PHÁT CÔNG SUẤT QUANG

Với các thiết bị chĩnh hãng của EXFO - Canada, chúng tôi cung cấp các thiết bị phát công suất quang với chất lượng và giá thành tốt nhất.

Đi kèm cùng với các Máy đo công suất là các Máy phát công suất quang cầm tay. Máy phát công suất quang là các thiết bị đo kiểm càm tay nhỏ gọn, chắc chắn. Với các bước sóng hiệu chuẩn cho đo kiểm chính như: 1310nm, 1490nm,1550nm, 1625nm... Giúp xác định giá trị suy hao quang bằng cách sử dụng bộ thu phát công suất quang. Bên cạnh đó giúp xác định sợi trong trường hợp sợi quang không hoạt động. Mô phỏng OLT cho các bài đo kiểm mạng PON với các bước sóng hiệu chuẩn trên.

Các dòng sản phẩm