Bộ lọc quang

Hiện có 3 sản phẩm

Bộ lọc quang của hãng EXFO - Canada là công cụ hoàn hảo để sử dụng trong phòng thí nghiệm và các ứng dụng sản xuất. Bước sóng trung tâm và băng thông đều có thể được điều chỉnh độc lập. Bộ lọc quang được điều khiển thủ công và các phiên bản có sẵn bao gồm tất cả các bước sóng viễn thông chính từ 1260 nm đến 1650 nm và băng thông từ 32 pm (4 GHz) đến 5 nm.

Các dòng sản phẩm