Thiết bị tạo suy hao quang

Hiện có 1 sản phẩm

Thiết bị tạo suy hao quang biến đổi - Variable attenuator

TM-Tech là nhà phân phối các bộ suy hao biến đổi với cam kết chính hãng của EXFO - Canada.

Bộ suy hao biến đổi cầm tay nhỏ gọn và chắc chắn để đo kiểm và kiểm tra chất lượng hệ thống quang học trong quá trình lắp đặt, vận hành hoặc bảo trì định kỳ.

Các dòng sản phẩm