Điện cực máy hàn quang

Hiện có 11 sản phẩm

Điện cực máy hàn quang hay kim phóng máy hàn quang là linh kiện tiêu hao trong quá trình sử dụng máy hàn cáp quang, sau một thời gian sử dụng nó cần phải được thay thế. Mỗi kĩ thuật viên sử dụng máy hàn cần nắm rõ khi nào cần phải thay thế cặp điện cực máy hàn cáp quang, cách thay điện cực như thế nào cho đúng, hay cách hiệu chuẩn công suất phóng hồ quang...

Các dòng sản phẩm