Sửa chữa thiết bị truyền dẫn

Chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa các thiết bị truyền dẫn SDH, DWDM. Với khả năng sửa chữa dải thiết bị khác nhau như: Metro Core (truyền dẫn trục trong thành phố), Metro (truyền dẫn dung lượng vừa ứng dụng trong thành phố), Metro Access (truyền dẫn mức truy nhập), Metro CPE (truyền dẫn loại nhỏ ứng dụng truy nhập), ISA Boards (tích hợp dịch vụ) v.v...

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất...